entropia | ENTROPIA SZTUKI cz.1 | instalacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTROPIA SZTUKI cz.1 | instalacja
ENTROPY OF ART part 1 | installation

obiekty | video | animacja | objects | video | animation

15 - 30.07.2010

15 - 30 July 2010

wstęp wolny | admission freeArtyści:

Jacek Zachodny
Piotr Szmitke
Piotr Skiba
Andrzej Rerak
Wojciech Puś
Dominik Podsiadły
Paweł Modzelewski
Marcin Mierzicki
Alicja i Mariusz Jodkowie
Tomasz Domański

kurator i projekt DVD: Mariusz Jodko

__________________________________

Instalacja tworzy wirtualną przestrzeń dyskursu dla wielu mediów, form ekspresji i postaw artystycznych w obrębie sztuki najnowszej lub poza nią. Prezentowane są realizacje video, animacje, autorskie dokumenty filmowe, rejestracje działań. Prace, które powstały w różnym czasie, okolicznościach i kontekstach składają się na otwartą, dynamiczną formę pokazu kształtowanego przez widza /możliwość wyboru filmu z interaktywnego menu/ lub są częścią trwającego ok. godziny linearnego strumienia obrazów, dżwięków, asocjacji, emocji, rozważań...

W równoległym planie funkcjonuje sama architektura instalacji z animowanym neonem tekstowym autorstwa Wojciecha Pusia /sentencja: Don't give me problems, give me solutions | Nie zadawaj mi problemów, podaj mi rozwiązania/, ekranem LCD oraz elementami technologicznymi, kablami i aranżacją pomieszczenia.

"Entropia Sztuki" jest rozwojowym projektem galerii realizowanym w różnych formach /wystawy, pokazy, działania, publikacje, DVD, www/Works by:

Jacek Zachodny
Piotr Szmitke
Piotr Skiba
Andrzej Rerak
Wojciech Puś
Dominik Podsiadły
Paweł Modzelewski
Marcin Mierzicki
Alicja and Mariusz Jodko
Tomasz Domański

Curated and DVD designed by Mariusz Jodko


'ENTROPY OF ART" installation creates a space for the discourse for many media, forms of expression and artistic attitudes within new art and outside it. On view are objects, videos, animation and video documentaries.

"ENTROPY OF ART" is ongoing gallery project.