Piotr Szota
UZURPATOR ALBO WAKACJE KUSTOSZA ŁĘGÓW
malarstwo, obiekty
21.12-7.01.

Frederic Abrams
THE UNDERGROUND CATHEDRAL instalacja dźwiękowo-świetlna
11.01-18.01.
pokaz filmu, performance muz.
11.01.

Tomasz Sikorski
GOOD-DYE BAD, GOOD-BYE GOOD
instalacja, obiekty, wideo
21.01-4.02.

Wojciech Gorczyński+przyjaciele
/Kolejar end Aids Not Dead/
TRAMWAJ SZALONY
koncert 7.02.

Anna Płotnicka
ŻYWE OBRAZY-ŻYWE HISTORIE
fotografia, działanie
11.02-18.02.
ŻYWE HISTORIE
performance 18.02.

Damian Czeladka
RYNA-MARGA
malarstwo
22.02-10.03.

THIS IS MODERN ART
ang. film dokum. cz.I
3.03.

FREAK SHOW
prezentacja CD-ROMu The Residents
7.03.

Jerzy Truszkowski
SZTUKA KRYTYCZNA W POLSCE
wykład i prezentacja slajdów
9.03.

Agnieszka Wolny i krąg przyjaciół
HISTORIA JEDNA Z WIELU
wiersze, muzyka, działania
10.03.

Jerzy Olek, Witold Szymański
KOMPLEX SYMPLEXU
instalacja, fotografia
21.03-4.04.

Paulina Ołowska
NA WIOSNĘ
malarstwo, video
11.04-28.04.

HISTORIA POP ARTU
f ilm ang.
3.04.

PUPPET MOTEL
prezentacja CD-ROMu Laurie Anderson
6.04.

THE BIGGER SPLASH
/D .Hockney/
film ang.
28.04.

Paweł Jarodzki
WARTOŚCI WIRTUALNE - PAPIERY EMISYJNE O LIMITOWANEJ EDYCJI
wykład
5.05.

Adam Abel
PIES(C)
ceramika, fotografia, rzeźba
9.05-23.05.

URBAN FEEDBACK
prezentacja CD-ROMu
S. Greenfield i G. Rollestone'a
6.05.

Janek Koza
FILMY ZROBIONE NA KOMPUTERZE
pokaz filmów video, animacje komputerowe
29.05.

Mira Boczniowicz
METALOWA KSIĘGA FILMU
video - instalacja
31.05.

 

Piotr Szota i Jurek Starzyński
/Krótka Scena z Dłużyznami/
NOWE XIĘGI ODCZYTANIE
czyli Trzy Enuncjacje Na KoniecWieku Prologiem Poprzedzone
2.06.

Tomasz Domański
LEKCJA CHIŃSKIEGO
malarstwo, obiekty
7.06-30.06.

THIS IS MODERN ART c z.II
ang. film dokum.
13.06.

Waldemar Tatarczuk
ŚCIANA
malarstwo
12.07-27.07.

Ken Kessey
& THE MERRY PRANKSTERS
film ang.
4.07 i 25.07.

Przemysław Sanecki
performance
28.07.

Magda Migacz, Anna Bartoszewicz
DWA W JEDNYM
malarstwo i rzeźba?!
5.09-02.10.

Peter Grzybowski
performance
4.10.
prezentacjaCD-ROMu  PARALLEL
5-6.10.

BRITISH CD-ROM ART DISPLAY vol.2 Sztuka nowych mediów z Wielkiej Bryt. /prezentacja CD-ROMów/
10-13.10.

Beata Olszewska
TOALETKA DAMSKA
obiekty
18.10-25.10.

 

Justyna Janiszewska-Krukowska
performance
1 8.10 i 24.10

AGD
koncert
27.10.

FRISIER-WUNDER
M. Grzesiewska, K. Wałaszek, J. Koza, A. Wajda, P. Stapiński, A. Kozak, T. Dubielewicz "
obiekty, instalacje, malarstwo, działania
27.10-16.11.

Ken Kessey
& THE MERRY PRANKSTERS
film ang.
7.11.

Promocja Art Magazynu "Entropia"
/happening, wystąpienia: A. Płotnicka, P. Jarodzki, M. Jarodzki, J. Starzyński/
17.11.

GRANICA OBRAZU
wystawa studentów i wykładowców ASP W-w i HBK Brunszwik
fotografie, instalacja,wideo
21.11-4.12.

ZRÓBMY SOBIE PREZENT
jedniodniowa wystawa prac o charakterze prezentu świątecznego połączona z aukcją malarstwo, rysunek, obiekty, ceramika, fotografia,grafika, pocztówki
prowadzenie aukcji:Paweł Jarodzki
5.12.

Anna Młotowska
POST TENEBRAS LUX
fotografia - camera obscura
8.12-8.01.

Jan Svankmajer
- przegląd filmów
2.12. i 15.12.