fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacek Dziubiński

UKRYTE LUSTRO | HIDDEN MIRROR

instalacja | obiekty | dźwięk | installation | objects | sound

21.09 - 04.10.2016

otwarcie: 21.09.2016 godz. 18:00 | środa

opening: wednesday, 21 september 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission free________________


Wszystko – nawet to, co nie do pomyślenia – wydarza się tylko dlatego, że jest możliwe.

„Spoglądając przez otwartą w ten sposób szczelinę na absolut, odkryjemy w nim moc dosyć groźną – coś jakby głuchego, zdolnego niszczyć rzeczy i światy; zdolnego płodzić nielogiczne potwory; zdolnego równie dobrze nigdy nie przejść do czynu; zdolnego ziścić każde marzenie, lecz także każdy koszmar.”

Quentin Meillassoux "Po skończoności"

Wymyślne są formy nieistnienia i jeszcze wymyślniejsze ukrywania faktu nieistnienia.

________________

Jacek Dziubiński, malarz, blogger, projektant książek, tłumacz, pisarz, streetarter, tworzy też muzykę eksperymentalną, wideo i instalacje.

________________________________


Everything – even the unthinkable – happens only because it is possible.

“If we look through the aperture which we have opened up onto the absolute, what we see there is a rather menacing power--something insensible, and capable of destroying both things and worlds, of bringing forth monstrous absurdities, yet also of never doing anything, of realising every dream, but also every nightmare.”
Quentin Meillassoux “After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency”

Sophisticated are forms of non-existence and even more sophisticated of hiding the fact of non-existence.

________________

Jacek Dziubiński, a painter, blogger, book designer, translator, writer and street art artist; he also creates experimental music, video and installations