fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michał Jakubowicz

subPark: UPADKI

wystawa | exhibition

26.02 - 15.03.2016

otwarcie: 26.02.2016 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 26 february 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission free______________

wystawie towarzyszy nowa książka autora p.t. „subPark”

Zapraszamy do udziału w projekcie wideo-teatralnym realizowanym wokół książki „subPark“.
Casting do instalacji subPark - Galeria Entropia 8.03.2016 g. 14.00-18.00 /wtorek/
Zgłoszenia: mjakubowicz@swps.edu.pl

______________

Niegdyś niemiecki cmentarz, dziś park Grabiszyński wypełniony monumentalnymi przykładami pomników natury i jednocześnie gotowymi dziełami sztuki publicznej, transkulturowymi ready-mades, które zadziwiają swoją ostrością wyrazu i bezpretensjonalnością jest zasadniczym tematem wystawy. Fotografie przedstawiają układy drzew w przestrzeni, która utraciła swój dawny sens. Oddziaływania dwóch kultur: polskiej i niemieckiej w otoczeniu rytmicznych struktur emanują szczególną energią. W projekcie subPark materia ekosystemu odkrywana jest jako symboliczna przestrzeń miasta.

W lipcu 2015 roku na terenie parku Grabiszyńskiego ma miejsce nietypowe zjawisko atmosferyczne. Nawałnica niszczy drzewostan, szczególnie koncentrując się w miejscu, gdzie pod kępami traw i bluszczy ukryte są zabytkowe tablice przedwojennych grobów. Służby miejskie usuwają powalone ogromne drzewa bezradnie odkrywając elementy płyt oraz systemu orientacyjnego cmentarza. Co pewien czas mniejsze elementy starej infrastruktury cmentarza znikają. Codzienność parku miesza się z przestrzenią kulturową i społeczną. Rejestracja z dn. 1 listopada pokazuje sytuację przemieszczania się mieszkańców Wrocławia z terenów zabudowanych w kierunku usytuowanego opodal polskiego cmentarza Grabiszyńskiego. W projekcie subPark ludzie poruszają się na dwóch poziomach zakresu fali elektromagnetycznej obrazu i dźwięku.

Anihilacja z łac. <annihilatio> unicestwienie w przestrzeni fizycznej stanowi proces przemiany materii w energię. Fotografia i rejestracja dźwięku (ujmujące w nieco inny sposób zakresy fali elektromagnetycznej) czy frotaż (bazujący na styku materii z obrazem) pozwalają uchwycić pozytywne strony unicestwień i na nowo w wizualnej materii kształtować pola energii.

_________________

Michał Jakubowicz (ur. 1977) absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych na podstawie rozprawy Forma jako ścieżka semiozy. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i systemami obrazów technicznych.

Realizacje twórcze – fotografie, filmy, rysunki, teksty – prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Publikował m.in. w „Artluku”, „Communication Design Magazine”, „Dykcji”, „Exicie”, „Odrze”, „Pomostach”, „Ricie Baum”.

Autor monografii twórczości Jerzego Olka Medium na białym tle (2008), książki poetyckiej Żywa mapa i bitmapa (2015) oraz badań empirycznych publikowanych w ramach serii Badanie i projektowanie komunikacji (2014, 2015). Współautor antologii Poetyckie raporty z rzeczywistości, zakładki „Myślnik” na portalu o.pl, licznych katalogów artystycznych. Związany z wrocławską galerią 2p (2005–2006), krakowską Foto-Medium-Art (2007–2010) oraz grupą naukową Projektowanie Komunikacji. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.subPark Project
The subPark Project is fully subversive which means it doesn't give any significant answers to the questions you might want to ask when you face the project. The project includes examples of open, democratic design methodes. Due to the methodes the project may be perceived differently by various people. Cultural and educational background along with sensitivity of a receiver may significantly determine ones perception of the project. On the other hand the project may reveal frames and borders of our cultural experience. Among open art technics that I use are:
open air experimental research include films, photographies, happening scripts, collages of texts, opinions, talks, definitions.

The Book: „SubPark”
The book consists of a few photo sets put in different chapters. The „Structures” chapter includes pictures of trees. The geometrical layout of trees informs us about a pre-war terrain function – graveyard. The „Annihilation” chapter is a set of pictures depicting empty graveyard spaces. The spaces are determined by regular tree layouts which seperate one space from another. The „Artefacts” chapter is a set of picteres presenting remains of graveyard buildings, communication system paths, infastructure, gravestones. „Reconstruction” chapter is a set of pictures showing regular tree layouts taken with a pre-war german camera Zeiss Ikon. The photos are defined by pre-war, german optics, where as they show current park surroundings. The „Dance” chapter includes a few photos presenting dancing ravens. The raven dance in motion may seem to be chaotic. However, static pictures show us the opposite. Order and harmony are the very essence of the dance. „Installation” and „Codes” chapters are closely related. Pictures from the „Codes” chapter were not taken by a camera but actually by only sun light, rain, snow, wind and low temperature on photographic paper. The paper was fixed to trees lined from east to west.

subPark: Falls
In Jule 2015 y an annusual atmospheric occurrence takes place in Grabiszyński Park. A hurricane destroyies trees. It concentraces particularly at the place where the old historic gravestones are hidden under the grass and ivy. Clining servis workers take away hudge falling trees finding out broken peaces of gravestones and coammunication system. From time to time smaller pices of historic graveyard disappear. Cultural and social spaces blend in in every day existance.

Pictures taken on the 1st of November presents walking citizens of Wroclaw city towards Polish Grabiszyński graveyard. People are moving at two range levels of electromagnetic wave picture and sound.

Annihilatin in latin <annihilatio> in phisical space is a process in which matter changes into energy. Photography and sound recording (presenting two slightly different frequeces of the same electromagnetic wave) or frottage (matter and picture contact interaction) technic allow us to see positive sites of a destruction process and shape energy fields in visual matter from the begining.