aktualności news

 

Marcin Mierzicki

CIESZ SIĘ ALBO ZDYCHAJ

06.10 - 20.10.2017

otwarcie: 06.10.2017 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 06 october 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

16 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI [MDA] | 16th INTERNATIONAL ANIMATION DAY

pokazy | spotkania | screenings | meetngs

25.10 - 27.10.2017

otwarcie: 25.10.2017 godz. 17:00 | środa

opening: wednesday, 25 october 2017, 5 PM

wstęp wolny | admission free

 

Ola Szulimowska

PROSIMY NIE DOTYKAĆ, PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI | PLEASE, DON'T TOUCH, PROJECT IN PROGRESS

Zmyslowa sfera tekstu | Sensual Sphere of Text

03.11 - 22.11.2017

otwarcie: 03.11.2017 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 03 november 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

audio_entropia_022

Lucio Capece, Gerard Lebik

działanie dżwiękowe | sound performance

07.11.2017 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 07 november 2017, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

działania | idee | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | activities | ideas | expanded exhibition space

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

wystawa w siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, Sokołowsko | exhibition at In Situ Contemporary Art Foundation, Sokolowsko

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition
inne projekty other projects

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016