aktualności news

 

Szymon Lubiński

ANTROPOCEN. Szkła pozyskane metodą Stanisławskiego. | ANTHROPOCENE: Glasswares Acquired Using the Stanislavski Method

wystawa | exhibition

03.03 - 24.03.2017

otwarcie: 03.03.2017 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 03 march 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

c i n é_ t r o p y

Jodie Mack

FABRI-FICS - DECORATIONS IN MOTION

pokaz | spotkanie autorskie | screening | meet the artist

24.03.2017 | piątek | gdz. 19.30

friday 24 march | 7.30 p.m.

wstęp wolny | admission free

 

Marcin Harlender

PRZEMIANY I PRZEKROCZENIA - o sztuce XXII wieku | Appendix | CHANGES AND TRANSGRESSIONS - On XXII Century Art | Appendix

wykład okołoakademicki | performans | lecture | performance

28.03.2017 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 28 march 2017, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Kamila Wolszczak

PRZECIĄG | DRAUGHT

performans | wystawa | performance | exhibition

30.03 - 14.04.2017

otwarcie: 30.03.2017 godz. 18:00 | czwartek

opening: thursday, 30 march 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

XXVIII spotkanie autorskie z cyklu "Szczyt Formy"

Alicja Bielawska

LINIA ZAKRZYWIA PRZESTRZEŃ

spotkanie autorskie | artist talk

07.04.2017 godz. 18:00 | piątek

friday, 07 april 2017, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

działania | idee | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | activities | ideas | expanded exhibition space

 

WCMAM | WCModernArtMuseum
inne projekty other projects

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ | WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016