aktualności news

 

Magdalena Franczuk

KSIĘGA CUDOWNOŚCI | THE BOOK OF WONDER

wystawa | exhibition

03.02 - 24.02.2017

otwarcie: 03.02.2017 godz. 19:00 | piątek

opening: friday, 03 february 2017, 7 PM

wstęp wolny | admission free

 

Grupa AMEN - dwudziestolecie

Marcin Mierzicki, Piotr-Marcin Stapiński

SYNDROM SZTOKHOLMSKI

28.02.2017 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 28 february 2017, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Szymon Lubiński

ANTROPOCEN. Szkła pozyskane metodą Stanisławskiego. | ANTHROPOCENE: Glasswares Acquired Using the Stanislavski Method

wystawa | exhibition

03.03 - 24.03.2017

otwarcie: 03.03.2017 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 03 march 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

działania | idee | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | activities | ideas | expanded exhibition space

 

WCMAM | WCModernArtMuseum
inne projekty other projects

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ | WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016