aktualności news

 

Beata Rojek

WREDNA MAŁPA LOSU

06.02 - 28.02.2018

otwarcie: 06.02.2018 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 06 february 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

Entropia rośnie v. 3.0 | Entropy increase v.3.0

RE—KONSTRUKCJA W PROCESIE | RE—CONSTRUCTION IN PROGRESS

pokaz | zdarzenie | muzyka | screening | event | live music

23.02.2018 godz. 19:00 | piątek

friday, 23 february 2018, 7:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Antoni Karwowski

OTCHŁAŃ | ABYSS

projekcje | performance | obiekty | prezentacja książki „Sekretna czerń mleka - performance” | screening | performance | objects

06.03.2018 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 06 march 2018, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Jerzy Kosałka

ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI | ALTERNATIVE HISTORY OF ART

wystawa | exhibition

09.03 - 23.03.2018

otwarcie: 09.03.2018 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 09 march 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

działania | idee | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | activities | ideas | expanded exhibition space

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

wystawa w siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, Sokołowsko | exhibition at In Situ Contemporary Art Foundation, Sokolowsko

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition
inne projekty other projects

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPIA INCREASE v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016