"Und...?"


"Przewodnik po Krakowie""Żyć"

  Łukasz Skąpski (ur. 1958), studiował malarstwo na krakowskiej ASP; jego rozwój kształtowały także podróże i rezydencje m.in. w Niemczech, Chinach i Wielkiej Brytanii; w 2006 otrzymał tytuł doktora na ASP w Poznaniu. Mieszka w Krakowie, tworzy przede wszystkim obiekty, instalacje, fotografie i filmy. Jest bardzo aktywnym i znanym artystą wystawiającym w progresywnych galeriach w Polsce i wielu krajach świata, jest współzałożycielem słynnej Supergrupy Azorro (2001), konstruktorem absurdalnych urządzeń optycznych, dokumentalistą zapoznanych obszarów rzeczywistości, demaskatorem systemowych ograniczeń świadomości. Wychodząc od tradycji minimal-artu i konceptualizmu, optyka jego wcześniejszych prac ogniskowała się na fenomenach przyrodniczych, kontemplując ich niejednoznaczność i zarazem odsłaniając paradoksy zracjonalizowanej percepcji. Z czasem zaczęła ogniskować się na zjawiskach społecznych, zaprawiając ironiczny już w punkcie wyjścia konceptualizm anarchizującą krytyką. Jego twórczość zawsze zwraca się na zewnątrz, ku otaczającej rzeczywistości i jej odmiennym, nieprzystawalnym wymiarom, wewnątrz których artysta przyjmuje pozycję dyskretnego dekonstruktora mechanizmów jej funkcjonowania i postrzegania.


Jego wielce ekscytująca mość zaprezentował osobiście w GE filmy różnej maści,
a więc:
kilka krótkich filmowych haiku inaczej nazywanych filmami tautologicznymi /"Wiatr", "Wieje wiatr, ale słaby", "Ciemno", "Ani ciemno, ani jasno", "Jasno"/ , paradokumenty socjofilozoficzne /"Maszyny - Jazda", "Maszyny 1", "Maszyny 2", "Urządzenia", "Żyć", "Und...?"/ , hollywoodzki found footage "Paliwo" i inne.

<<<

Maszyny >>>