z cyklu "Idolatria"


z cyklu "Nowa Gramatyka Fizjonomii"


z cyklu "O nas"

<<<

 

 
O projekcie:

Tytuł: Kolekcja Banalna - składa się z fragmentów trzech serii tematycznych, które pozostają względem siebie w chronologicznym i problemowym związku:

"Idolatria" - posługuje się zestawieniami wizerunków współczesnych idoli z mitycznymi bogami i herosami, których wyobrażenia są reprezentowane przede wszystkim przez rzeźbę antyczną - kanon piękna, ideał, który nie podlega reinterpretacji. Pojęcie IDEAŁU odnosi się do doskonałości, wzoru będącego normą, probierzem przy ocenie "rzeczy" należących do tego samego rodzaju. IDOL to podobizna, widmo, symbol bóstwa, bożyszcze. Idol to ktoś kogo uwielbiamy chcemy naśladować, ulegamy jego magii, czarowi, chociaż często określają go negatywne lub niejednoznaczne atrybuty.

"Nowa Gramatyka Fizjonomii" - polemizuje z popularną niegdyś w antropologii teorią - frenologią. Sylwetki (fizjonomie) polityków zostały przypisane podobiznom osób przedstawionych w książce Hansa F. K. Gűnthera Raffenkunde des Deutschen Volkes wydanej w 1922 w Niemczech. Autor posłużył się, w celu scharakteryzowania typów różnych ras (dynarskiej, bałtyckiej, alpejskiej i innych) wizerunkami ludzi zwyczajnych jak i ważnych osobistości. Szczególny dobór postaci oraz przypisanie pozytywnie wartościujących cech wybranym rasom, zwłaszcza ludziom zasłużonym lub wybitnym, ujawnia tendencyjność i absurdalność pseudo-naukowych poczynań. Nowa Gramatyka Fizjonomii jest osobliwą antropologiczną tablicą przywódców i władców zestawionych według subiektywnych, często pozornych podobieństw, koincydencji rasowych i trzeciorzędnych kategorii (np. pozycja w systemie władzy, status społeczny). Wszystkie opisy na tablicy zostały zaczerpnięte z książki.


"O nas"

Społeczeństwo może zaistnieć dopiero wtedy, kiedy ludzie tak samo patrzą na wiele zjawisk i mają te same poglądy na wiele spraw, kiedy wreszcie te same fakty wzbudzają w nich te same wrażenia i te same myśli.
Tocqueville

Pojęciem społeczeństwa, jego definicją, zajmowali się filozofowie, historycy i socjologowie. Temat rozległy, wciąż podejmowany i redefiniowany. W XIV wieku włoski malarz Ambrogio Lorenzetti namalował w Palazzo Publico na zamówienie Gminy Sieneńskiej fresk Alegorie Dobrych i Złych Rządów. Dzieło przełomowe nie tylko ze względu na przedstawienie po raz pierwszy pejzażu miejskiego, ale także na przełożenie na język figuratywny perspektywy doktrynalno - symbolicznej, filozoficznej. Idealistyczny model zbudowany na etycznej opozycji - dobra i zła władza - stanowi kompendium wiedzy o ówczesnym „społeczeństwie“. Chociaż dotyczy odległej epoki, porusza dwa fundamentalne, uniwersalne i wciąż aktualne wątki: moralny i polityczny.
" O nas" to praca o stosowaniu i pojmowaniu na codzień cnót przez ludzi z różnych środowisk.

___________________________
Barbara Maroń

W latach 1987 - 1989 współprowadziła galerię "gt" w Krakowie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek - założyciel Stowarzyszenia Fort Sztuki.
Kurator pierwszej edycji festiwalu Fort Sztuki’93 (w Forcie Św. Benedykta w Krakowie). W latach 1994 - 2000 brała udział w pracach komitetu programowego i organizacyjnego festiwali "Fort Sztuki".
Animatorka wielu wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą. Od 2004 związana z redakcją poświęconego sztuce aktualnej i nowym mediom kwartalnika Fort Sztuki.

We wcześniejszych pracach zajmowała się dualistyczną naturą przedmiotu i jego odbicia, cienia, oraz relacjami konwencjonalnych znaków i ich wizualnych czy też fizycznych reprezentacji. Zrealizowała szereg instalacji “site specific”.
W pracach z ostatnich lat skupia się na subiektywnie formułowanej istocie podobieństwa. Dokonując prostych zestawień ikonicznych (przy użyciu fotografii, grafiki komputerowej i cyfrowego wideo) bada charakter, nastrój i subtelne, drugoplanowe zależności, które zachodzą pomiędzy nośnikami znaczeń, pojęć i emocji. Dotyka problemów natury procesu identyfikacji, samo-identyfikacji i kreacji wizerunku, równocześnie zbliża się do rzeczowej analizy praktyk reklamy, marketingu i innych mechanizmów społecznej manipulacji.