K. Podsadecki "Ręce mówią"
<<<

  XX wiek w fotografii polskiej. Sukcesy i porażki


Podczas spotkania Krzysztof Jurecki przedstawi wystawę XX wiek fotografii polskiej poczynając od pierwszych lat XX wieku (Jan Bułak, Witkacy), na pracach pochodzących z początku obecnego stulecia kończąc (Zbigniew Libera). Odniesieniem do wykładu będzie wystawa XX wiek fotografii polskiej z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, licząca 178 prac fotograficznych, była prezentowana w okresie od lipca do października 2006 roku w Shoto Museum of Art w Tokio i Niigata City Art Museum w Niigata. Wystawa ta nie była potem pokazna w Polsce. Ekspozycja wydaje się interesującym projektem promującym zarówno kolekcję Muzeum Sztuki, jaki i kulturę polską w Japonii. Jest to obszerna prezentacja dokonań polskich fotografów poczynając od pierwszych lat XX wieku, na pracach pochodzących z początku obecnego stulecia kończąc. Wśród autorów, ktorych prace pokazano, znaleźli się: Jan Bułhak, Edward Hartwig, Mieczysław Szczuka, Kazimierz Podsadecki, Aleksander Krzywobłocki, Janusz Maria Brzeski, Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, Stefan Kiełsznia, Jerzy Benedykt Dorys, Józef Szymańczyk, Feliks Łukowski, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Wojciech Bruszewski, Andrzej Różycki, Stanisław Woś, Ewa Andrzejewska, Bogdan Konopka i Andrzej Jerzy Lech, Andrzej Wajda i Krzysztof Gierałtowski.

Celem wykładu będzie także przedstawienie najważniejszych osiągnięć, ale także ustosunkowanie się do braku obecności fotografii polskiej w europejskim i światowym muzealnictwie.

________________
Krzysztof Jurecki - krytyk i historyk sztuki, kurator wielu wystaw, autor tekstów z historii sztuki XX wieku, w tym przede wszystkim z historii fotografii ("Exit", "Kwartalnik Fotografia"). Wykładowca w WSSiP w Łodzi oraz ASP w Gdańsku. W latach 1998-2005 był kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi.