Piotr Wyrzykowski, Teleperformance, galeria QQ, 1995
<<<

 

Sztuka Performance
- przyczynki do definicji

Przyczynki - gdyż definiowanie jest procesem otwartym. Definicja omawiana na tym wykładzie jest częściowo wynikiem badań prowadzonych przeze mnie w oparciu o warsztat historyka sztuki, ale zawiera także elementy intuicyjne. Stwarza zatem pole do dyskusji.

Najkrótsza definicja sztuki performance brzmi: performance to sztuka kondycji psycho-fizycznej człowieka. W trakcie wykładu ta szkicowa definicja będzie rozwijana, argumentowana i precyzowana. Historia, formy i narracje - to trzy zakresy tematyczne, w kontekście których będzie sytuowana sztuka performance w procesie budowania definicji.

W części dotyczącej historii przedstawiony zostanie związek między formami sztuki tworzonej na żywo i innymi tendencjami, nurtami sztuki światowej w ujęciu historycznym . Wyszczególnione zostaną kierunki prowadzące do ukształtowania się specyficznej formy i pojęcia sztuki performance.

Performance Polski: historia, formy i narracje.

Próba periodyzacji historii sztuki performance w Polsce. Przemyślenia dotyczące możliwych podziałów historii sztuki performance, które przebiegają wewnątrz ogólnych tendencji sztuki i do pewnego stopnia pokrywają się z nimi. Specyfika sztuki performance powoduje jednak, że jej historia ma swoje własne punkty zwrotne, okresy ważne i mniej obfitujące w wydarzenia przełomowe.

Formy i narracje. Próba skatalogowania form używanych przez performerów w budowie dzieł sztuki akcji. Wyróżnione zostaną podstawowe typy kompozycji performance i strukturalne sposoby konstruowania działań. Narracje są związane z przekazem, zawartością treściową tych dzieł sztuki - są zaangazowane politycznie, kulturowo, bądź koncentrują się na człowieku, jednostce.

Występowanie pewnych narracji i odpowiadających im form ma związek z relacjami zachodzącymi między sztuką i jej otoczeniem kulturowym, społeczno - politycznym, a także ze zmianami w samej sztuce i jej specyfiką uwarunkowaną historycznie.

tekst: Ł.Guzek

---------------------------
Łukasz Guzek, historyk i krytyk sztuki, kurator, redaktor internetowego magazynu SPAM /spam.art.pl/. Mieszka i pracuje w Krakowie