Marek Ruzinsky

<<<

 

BEST WEST

to tytuł międzynarodowego projektu realizowanego przez klikoro młodych artystów prezentujących swój punkt widzenia na drażliwe i delikatne zagadnienie "wędrówki ludów" na progu trzeciego tysiąclecia. Hasło "Zachód" dla wielu ludzi oznacza wizję lepszej przyszłości, wizję poprawy warunków życia, a jego geograficzne konotacje stopniowo tracą sens wraz z rozszerzaniem się UE i przesuwaniem wizji granicy dobrobytu coraz bardziej na Wschód.
Jaroslav Varga (Słowacja), Kata Huszar (Węgry), Piotr Blajerski (Polska), Marek Ruzinsky (Słowacja), dla których emigracja stanowi osobiste doświadczenie, we współpracy budują zwarty i zagęszczony obraz tego zjawiska, które prócz wszelkich innych posiada także indywidualny wymiar praktycznej codzienności i doznań intymnch.
Realizując projekt używają wideo, fotografii, sieci www i innych mediów.

 


PROJECT TOPIC:
Emigration phenomenon inside European Union between old and new members

"West" became new meaning, it doesn’t mean just geographical dimension, but also vision of better life, vision of improvement, vision of future for many young people.

The main issue of the project is an emigration of young people from eastern countries to West. "West" became new meaning, it doesn’t mean just geographical dimension, but also vision of better life, vision of improvement, vision of future for many young people. This "new migration of 3rd Millennium" is very trendy in countries like Poland, Slovakia, Lithuania, etc. And further it will start to expand also in other integrating countries like Romania, Bulgaria, The Ukraine, Turkey. The border of "West" will move somehow to East. What does emigration mean for old members and what does it mean for new members of EU?
It is Polish - Slovak - Hungarian project. Young artists from each country will present their point of view connected with this topic. All of them have practical experiences with this emigration problem and presented works will show their expression of this sensitive and very intimate issue. During the realization time they are cooperating and trying to join their ideas to make very compact show. They are using video, photography, web and other new media.

PARTICIPANTS:
Jaroslav Varga (Slovakia)
Kata Huszár (Hungary)
Piotr Blajerski (Poland)
Marek Ruzinsky (Slovakia)