kuratorka: Agnieszka Kłos    


Tomasz Bajer
jest mocno związany z tradycją dada i sztuki konceptualnej. Tworzy obiekty, instalacje, rzeźby, obrazy, projekty graficzne, jest też aktywny w dziedzinie internetu i akcji ulicznych. Szczególnie zajmuje go problematyka tożsamości jednostki, grupy i narodu. Interesują go także aktualne koncepcje i zjawiska dotyczące zagadnień społecznych, politycznych oraz kultury niezależnej.

Tomasz Bajer is strongly connected to the dada and conceptual art. His art activities are: objects, actions, installations, internet, sculpture, language art, painting, graphic design. He is absorbed by a problem of identity of a person, group, nations. Artist is also interested in contemporary phenomenons as well as conceptions centered around free culture, social and political issues.

   
     
   
     
   
     
   
     
Tomasz Bajer http://www.free.art.pl/bajer_tomasz/    
<<<