EUROSCREEN21 to nazwa projektu realizowanego przez europejskich artystów zajmujących się sztuką video i nowymi mediami. Program powstał w 2001. Jego ideą jest dialog i porozumienie międzykulturowe poprzez nowatorskie podejście do sztuki jak i komunikacji; poprzez obraz nie poddajacy się ograniczeniom narzucanym przez język; poprzez eksperyment przeprowadzany przez międzynarodową grupę artystów odzwierciedlający aktualne kwestie natury politycznej, filozoficznej oraz estetycznej. Więcej nt. projektu: http://euroscreen.ba-no.de

Point ow view/Punkt widzenia - prace video 44 artystów z 23 krajów.

<<<