SIMPLICITY
" Truth" w Entropii / street art w galerii

23 maja 2006 /wtorek/
g. 18.00 – otwarcie wystawy;
g. 19.00 - prezentacja: spojrzenie na ulicę, spotkanie i wymiana myśli;.

Klarowny tutuł /city - miasto, simplicity - prostota/ wystawy prac wrocławskiego streeera o psedonimie Truth zarazem wyprowadza w przestrzeń aktywności sztuki ulicy i jednocześnie odnosi się do chrakterystycznej cechy prac tego autora. Sztuka ulicy ma wiele odmian i form ekspresji - graffiti, vlepki, billboardy, zdarzenia i ingerencje w przestrzeni miejskiej - oraz wiele odmiennych motywacji - od socjologicznych po estetyczne, od kolektywnie zaangażowanych po skrajnie indywidualistyczne. Podczas miejskiej wędrówki trudno nie natknąć się na rozmaite przejawy aktywności streeterów. O ile większość z nich zdaje się pomnażać palimpsestyczny wielogłos ulicy, o tyle prace/gadżety Truth'a zdają się dyskretnie sabotować i wyciszać nieokiełznany żywioł degradacji i nawarstwień. Ni stąd ni z owąd na płaszczyźnie ściany czy na liszaju muru pojawia się narośl czystej geometrii, minimalistyczna kompozycja prostych form. Jest coś relaksującego w tej bezinteresowności, coś kojącego iodświeżającego w tej prostocie porastającej zdegenerowaną ruinę. Truth, student wzornictwa na wrocławskiej ASP, reaguje na urbanistyczną tkankę w sposób specyficzny, postrzegając ją przede wszystkim estetycznie. Jego wyrafinowane instalacje nie powstają impulsywnie jako ekspresyjne formy znakowania terenu, ale odnoszą się do wybranych miejsc na zasadzie przemyślanej kompozycji. Truth starannie projektuje swoje prace dla konkretnych lokalizacji. Przy tym nie chcąc ograniczać swojego terytorium wyłącznie do ulicy, zamierza raczej budować pomost czy obieg pomiędzy pracownią, ulicą i galerią. Na wystawie w Galerii Entropia można będzie obejrzeć gadżety/płótna stanowiące zarazem projekty prac, które Truth instaluje w przestrzeni miasta oraz dokumentacje fotograficzne. Po otwarciu wystawy zapraszamy na spotkanie i wymianę myśli na temat street artu. [A.J.]

Truth o sobie:

" Od pięciu lat działam na ulicach pod pseudonimem truth.
Tworzę na ulicy, korzystam z doświadczeń sztuki pełnymi garściami, wyciągam wszystko, co uważam za najcenniejsze. Można to nazwać konstruktywistycznym mashup'em . Umieszczam to, co stare i sprawdzone w nowym kontekście. Materiał, w którym pracuję, jest wykorzystywany we
współczesnej reklamie. Spienione pcv, xps czy pleksi, widoczne są na każdejulicy jako loga, szyldy czy cale ekspozycje.Forma moich prac jest mocno odświeżona elementami graffiti, grafiki wektorowej, wzornictwa i architektury. Interesuje mnie nie tylko kompozycja, równie ważna jest kolorystyka, a przede wszystkim miejsce. To ono sprawia ze całość zaczyna życ.
Płótna są próbą przełożenia wrażen i doświadczeń z ulic. Są kwintesencją mojej działalności. Nie ma w nich żadnej przypadkowości, która może wedrzeć się na ulicy. Wszystko
jest zamierzone i przemyślane w przeciwieństwie do ulic, gdzie sytuacja zmienia się z każdą sekundą."

więcej :http://www.fotolog.com/truthone

 

 

 

 

 

 

<<<

otwarcie/prezentacja >>>