znajdź 4 szczegóły na zdjęciu

<<<

I INNI to trochę sarkastyczny, trochę zdystansowany wspólny pseudonim pary artystów - Miry Boczniowicz i Andrzeja Urbańskiego. Oboje mający na koncie wiele wystaw indywidualnych oraz nagród w kraju i za granicą od kilku lat działają i występują razem tworząc przede wszystkim w sferze nowych mediów i na obszarach dotychczas oficjalnie niezaanektowanych przez sztukę.
Miejsca w których wystąpili jako tandem to m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Modelarnia /Gdańsk/,­ Muzeum Historii Miasta Łodzi, Bunkier Sztuki /Kraków/, Galeria BWA /Bielsko Biała, Wrocław, Zielona Góra/, Galeria XX1/ Galeria Program /Warszawa/, Palac Adria / Praga, Czechy/ oraz Galeria Entropia /2004, 2006/.

Przyjemność przed transakcją to tytuł instalacji dotyczącej mechanizmów konsumpcji ujętych w skali makro, mikro a także tesco. Autorzy kolejny raz podejmują temat ujarzmienia i władzy. Mniej lub bardziej uświadamiane przyjemności często w niewielkim stopniu mające cokolwiek wspólnego z zaspokajaniem rzeczywistych potrzeb, uwikłane w dyskretną sieć pokus i stymulacji, w momencie transakcji przechodzą ze sfery intymnej biografii pożądań w sferę statystycznej wiedzy oraz władzy nieustannie oliwiącej aparat przymusu konsumpcji. Konsumpcja jako temat gry wirtualnych sił w realizacji Miry i Andrzeja przejawia się jako obraz śladów trans-akcji, jako trans obrazu śladów, jako ślad transakcji obrazów...

Alicja Jodko

  przyjemność przed transakcją

Z a m i a s t
m o t t a

Jeśli określoną wiedzę potraktować jako szczególny wizerunek fragmentu świata, do którego owa wiedza się odnosi, to każda poszczególna informacja współtworząca tę wiedzę-optykę stanowi podstawowy element uwięzienia przedmiotu swego pożądania a jest nim Podmiot.

ARTAU 2006

Inskrypcje konsumenckiej aktywności utrwalane na ulotnych kawałkach papieru, które swym zasięgiem określają obszar biografii zajęty przez codzienność, obszar w którym pamiątkowa fotografia jest ekscesem.

Oto ludzkie życie, ze swoimi chwilami codzienności ujęte w gorset liczb. Tak konstruowana wiedza pozostaje dla nas zamknięta, stała się ona bowiem w momencie transakcji własnością systemu elektronicznego.

To dzięki niemu niewinne liczby odnajdują swoje przeznaczenie wyroczni przyszłych zysków. W ten sposób niepostrzeżenie biografia faktów nieważnych staje się sprzymierzeńcem milczącego nakazu, który wraca do nas w postaci kolejnej szansy na bycie jeszcze szczęśliwszą/ym. W swej początkowej postaci wspomniana biografia staje się przedmiotem zabiegów władzy mających jeden cel - okiełznać ten matematyczny żywioł i sprawić by stał się skutecznym sojusznikiem w planowaniu nieważnych faktów. Kiedy narzędzia tej władzy/wiedzy wyczerpią się w swych możliwościach wpływania na bieg zdarzeń, powrócą w postaci wiedzy historycznej. Przyjemność przed transakcją to uczucie fantom, wszystko jest tu napiętnowane byciem jakby Podsycana emocja zakupów przesłania udanie fakt, że czynimy to ponieważ czyniliśmy to już wcześniej.

[ I INNI.] 2006