ANGELIKA FOJTUCH
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Poznaniu na Wydziale Rzeźby. W trakcie studiów rozwinęła swoje zainteresowania w kierunku sztuki intermedialnej. Studia ukończyła pracą dyplomową z performance pt. "Jaka Miłość Taka Sztuka" w roku 2005. Jej sztuka ma niezwykle osobisty charakter i stanowi nieco ironiczną refleksję dotyczącą otaczającego nas świata, relacji międzyludzkich i kobiecych fobii. W działaniach performance interesuje ją możliwość bezpośredniego kontaktu z publicznością. W sierpniu 2006, w ramach międzynarodowego projektu MORE LIGHT prowadzić będzie dwudziestodniowe warsztaty performance dla tzw. trudnej młodzieży w Szczecinie i Schwedt w Niemczech.

kurator: Przemysław Sanecki

<<<   performance >>>