<<<

podczas wernisażu wystąpią:

Redglaer i Wanda Gala /USA/ performance "Goneness" /noise and movement/ >>>

Krew z kontaktu (KZK) + 3
/PL/ (silence, noise, improvisation) >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossing is the project of five young artists who met at the Bauhaus University in Weimar: Dušica Dražić (SRB), Karolina Freino (PL), Sam Hopkins (UK/KEN), Teresa Luzio (P) and Vanessa Mayoraz (CH).
They realize works for the public space of Wrocław in cooperation with the Entropia Gallery, where a common exhibition presenting the concepts takes place (15 - 27.09.2006).

The works reflect personal experiences of leaving safe and known places, of being displaced from one’s own reality together with the confrontation with new spaces and all its consequences. Therefore, these works question the rising issues of our global society: mobility, transition, crossing between different cultures and languages. They represent on one hand an attempt to transgress one’s own abilities, fears, dreams, and on the other hand the search for an identity, seeking asylum, and a quest for physical and mental home.

Although all the artists focus on the theme Crossing, each of them addresses it in an individual way: crossing as a feature of a mobile society (Hopkins), in connection to that - crossing as a phenomenon of displacement (Luzio), crossing as a point of intersection between an outsider and a private network (Mayoraz), crossing as a transgression through coding systems and thus through the limits of communication (Freino) and, lastly, crossing as a the merging of the ambiguous feelings that having a home involves (Dražić).

--------------------------------------


Crossing jest projektem pięciu młodych artystów, którzy spotkali się na Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze: Dušicy Dražić (SRB), Karoliny Freino (PL), Sama Hopkinsa (UK/KEN), Teresy Luzio (P) i Vanessy Mayoraz (CH).
Realizują oni projekty w przestrzeni miejskiej Wrocławia we współpracy z Galerią Entropia, w której także prezentują swoje idee i efekty działań (15 - 27.09.2006).

Prace te są wynikiem refleksji nad osobistymi doświadczeniami opuszczenia bezpiecznych, znanych miejsc, wyrwania z dotychczasowej rzeczywistości oraz konfrontacji z nową przestrzenią, z wszystkimi tego konsekwencjami. Wyrażają zatem zjawiska coraz bardziej obecne w naszym globalnym społeczeństwie: mobilność, tranzyt, przenikanie się kultur i języków. Reprezentują z jednej strony - próbę przekraczania własnych możliwości, obaw i marzeń, a z drugiej - badanie własnej tożsamości, poszukiwanie azylu oraz fizycznego i mentalnego domu.

Pomimo, iż wszyscy artyści skupili się wokół tematyki Crossing, każdy z nich odnosi się do tego zagadnienia indywidualnie: crossing jako cecha mobilnego społeczeństwa (Hopkins) i w odniesieniu do tego - zjawisko przeniesienia (Luzio); crossing jako punkt przecięcia pomiędzy outsiderem a siatką prywatnch powiązań (Mayoraz); crossing jako przekraczanie systemów kodyfikacji, i tym samym limitów komunikacji (Freino); crossing wreszcie, jako sfera, gdzie ambiwalentne odczucia jakie wzbudza posiadanie domu, stapiają się (Dražić).