Rapor t
o nowej sztuce
w Chinach.
angielski film dokument.
45 min.
/wersja oryginalna/

Film pokazuje sztukę i artystów
niezależnych, tworzących poza
oficjalnym obiegiem

<<<