Młody twórca, Maciej Osika, od kilku lat zajmujący się fotografią,
zaprezentował w Galerii Entropia kilkanaście prac będących aktami odwagi
ukazania siebie w swej intymnej prawdzie.

Są to fotografie o zróżnicowanej stylistyce,
odmienne nastrojowo, mające jednak wspólny temat : autoportret.
Autor od roku fotografuje przede wszystkim samego siebie,
odkrywając poprzez światłoczułe medium wlasną tożsamość.

Przedstawiane prace są zapisem procesu poszukiwań prawdziwego oblicza
i jego odsłonieciem i ujawnieniem siebie jako kobiety.

Rozpiętość stylistyczna jego fotografii, od nostalgicznych aktów,
klasycznych portretów aż po współczesną fotografię reklamową nie jest
efektem konwencji cytowania i pastiszu, lecz rezultatem specyficznej
i glębokiej intuicji formy.
Autor sprawnie posługuje sie zarówno tradycyjnym aparatem fotograficznym,
jak i narzedziami elektronicznego montażu.
Fotografie prezentowane na wystawie miały postać sporych rozmiarów wydruków.

Maciej Osika uważa, że każdy czlowiek jest wyjątkowy, a sztuka powinna
pomagać ludziom w odnajdywaniu prawdy o sobie i dawać szanse wydobycia z
siebie czegoś pięknego.


<<<