Max Ernst (1881-1976), artysta pochodzenia niemieckiego. Po ukończeniu w 1911 studiów filozoficznych w Bonn, poświęca się malarstwu, będąc w tej dziedzinie samoukiem. Jest wynalazcą podstawowych technologii surrealistycznego malarstwa, zapewniających automatyzm tworzenia - collage'u, frottage'u, grattage'u - którymi potrafił operować z niezrównanym mistrzostwem. Najpierw aktywny uczestnik dadaistycznych wystąpień i założyciel grupy Dada w Kolonii, staje się ważną postacią w ruchu surrealistycznym od początku jego istnienia. W czasie II wojny światowej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracuje z Andre Bretonem i Marcelem Duchampem przy wydawaniu czasopisma "VVV" (1942-1944). Oprócz malarstwa, które jest dla niego najistotniejsze, zajmuje sie także rzeźbą; jest też autorem kilku scenografii filmowych i teatralnych. Po dwunastu latach pobytu w USA, wraz z żoną, także malarką Dorotheą Tanning powraca na stałe do Francji w 1953 r. Rok później otrzymuje Grand Prix na XXVII Biennale Sztuki w Wenecji.

/na podst: Krystyna Janicka "Surrealizm"/

<<<

Max Ernst reż. P.Schamoni 120'