Peter Grzybowski uprawia sztukę performance od lat 80-tych. Zrealizował wiele akcji w Europie i Ameryce Północnej. Jego performances to kompozycje multimedialne. Według niego główną zaletą sztuki performance jest możliwość łączenia technik różnych dziedzin sztuki z najnowszą technologią.
W ostatnich performances, Grzybowski używa programów komputerowych, które buduje w Lingo Macromedia Director. Program synchronizuje projekcję cyfrowego video, dźwięk oraz ruch performera na scenie. Komputer wydaje sygnały, na które reaguje performer, lub sam reaguje na ruch artysty poprzez sensory.
W swoich działaniach, Grzybowski komentuje otaczającą go rzeczywistość: zjawiska i wydarzenia z otaczającego go świata - polityczne lub społeczne, współczesne lub w kontekście historycznym. Niektóre z akcji są site specific lub w jakiś sposób odnoszą się do miejsca - np. kraju, w którym artysta mieszka w danym momencie. Grzybowski komponuje swoje akcje używając fotografii, cyfrowego video, dźwięku, przekazu telewizyjnego, internetu i łączy je z dramatycznymi efektami jak tłuczenie szkła czy puszczanie krwi.
Inne z projektów artysty to interaktywne CD-ROMy i instalacje, projekty stron internetowych, video art oraz malarstwo.

kontakt:
Peter Grzybowski
80 Varick Street, Suite 2D
New York, NY 10013
(212) 219 8424
peter@grzybowski.org

SPACE performance/instalacja
2.12. godz.18.00 - performance
3.12. godz.13.00-16.00 - pokaz CD-ROMu
4.12. godz.13.00-16.00- pokaz CD-ROMu godz.17.00-19.00 - pokaz dokumentacji video

<<<