W ramach projektu El Nino zostały zaprezentowane rysunki,
instalacje i obiekty grupy studentów wrocławskiej ASP.
Głównym elementem ekspozycji byłojednakże światło mające nacelu
kreowanie przestrzeni i modyfikowanie znaczeń prezentowanych prac.
To światło narzucało konwencję i decydowało o interaktywnym charakterze tej
akcji.
Agata Mickiewicz - Light fantastic
Karolina Wiśniewska - instalacja SWITCH ON-SWITCH OFF
Konrad Ziółkowski - SOBIEONI
Jakub Ziółkowski - XTS
Uzar - PsilocibaActivation
<<<
open >>>