Raphael Dua (1960) jest flamandzkimartystą związanym z Departamentem Architektury, Rzeźby i Sztuki Audiowizualnej Wyższej Szkoły Artystycznej w Gandawie.
Od roku 1988, kiedy to ukończył studia na Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych, regularnie wystawia swoje rzeźby i instalacje. Poza galeriami
w rodzinnej Gandawie (Zwarte Zaal K.A.S.K., Gele Zaal, Pontormo Galerie)
jego prace można było zobaczyć m.in. w Antwerpii, Brukseli, Zurychu
i Wrocławiu.

Typowym dla jego twórczości zabiegiem artystycznym jest wnikanie we wnętrza
tworzonych brył, badanie ich cielesności, uzewnętrznianie ich. W swoich
rzeźbach stara się uchwycić ruch przedmiotów, oddać pojęcie szybkości.
Dua korzysta z tradycji 'minimal artu', odrzucając jednak
dążenie do otrzymania wyraźnie zdefiniowanego, stabilnego
'kształtu'.

W cyklu wystaw Verschijnen-Verdwijnen (Skrytobjawienie) stabilność
zastąpiona zostaje przez labilość, a pasywny kształt przez aktywny ruch.
Elementy, jakich w swojej sztuce używa Raphael Dua, kojarzą się z tradycyjną
futurystyczną ikonografią. Zdają się nie oddawać żadnej rzeczywistości.
Dopiero w optycznym kontakcie z publicznością nabierają
cech indywidualnych. Krytyk sztuki, Steven Jacobs, mówi
o jego dziełach, iż '(...) nie same przedmioty, ale dopiero ich odbicia w
umyśle odbiorcy, mają walor artyzmu'.

zob. także tekst historyka sztuki Pieta Vanrobaeysa 'Skrytobjawienie' o pracach
Raphaela Duy >>>

 


>>>
<<<