DRAWING VOICES:ENCOUNTER /
RYSUJĄC GŁOSY:NIESPODZIEWANE ZDARZENIE

- multimedialna instalacja Craiga Dongoskiego i Pam Longobardi, której
elementami są projekcja video, rysunki i dźwięk. Projekt opiera sie na
założeniu, że technologie są w stanie wizualnie i słuchowo przechwytywać
różne formy komunikacji pozawerbalnej występujące pomiędzy artystą i widzem,
pomiędzy mówiącymi rożnymi językami oraz pomiędzy rodzajem ludzkim
i innymi gatunkami.

Równoległy do projekcji video komponent instalacji miał charakter interaktywny.
Do tworzenia 'dźwiękowych rysunków' zaproszeni byli artysci z Wrocławia
/M.Boczniowicz, A.D-Durer, A.Jarodzki, D.Podsiadły, D.Orwat, M.Kazimierczak,
A.Rerak, A.M.Jodko / i publiczność. Działania odbywające się w galerii, były
nagrywane, wzmacniane i następnie odtwarzane jako utwory dziękowe.


Craig Dongoski jest artystą mieszkającym i pracującym w Atlancie /USA/.
Główne obszary jego działalności artystycznej to video i dźwięk. Jest także
nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Stanowym Georgia na Wydziale
Sztuki i Designu oraz kuratorem wielu wystaw. Swoje prace prezentował w
galeriach w USA, Europie i Japonii. Dwa lata temu zaczął nagrywać dźwięki
towarzyszące rysowaniu. Rozpoczął wtedy intensywne badania nad wpływem jaki
dźwięk może mieć na rysowanie i na odwrót. Szczególnie zainteresował go
specyficzny 'język' dźwiękowy jaki powstaje podczas rysowania, stawiania
znaków. Zauważył wtedy, że rysunki są rozróżnialne zarówno w interpretacji
wizualnej jak i dźwiękowej, że mają swój dźwiękowy charakter, unikalne
brzmienie. Działaniem w Galerii Entropia chciałby poszerzyć swoje badania o
wpływ jaki geografia może mieć na 'temperament' dźwięków, podobnie jak to
się przejawia w sferze wizualnej.
'Dźwięki rysowania' są głosem, który czyni słyszalnymi skądinąd nieme formy
komunikacji. Projekt ten nawiązuje także do idei komunikacji między
gatunkami.

Pam Longobardi jest artystką mieszkającą i pracującą w Atlancie. Jest
malarką, tworzy rownież instalacje. Podobnie jak Craig Dongoski jest
nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Stanowym Georgia.
Prace malarskie i dokumentacje można zobaczyć w internecie
www.gsu.edu/~wwwart/longobardi

<<<
>>>