Pierwszokwietniowe
Matematyczne i Paraplastyczne Spostrzeżenia
rzezbiarza
Christosa MANDZIOSA

p.t.:
1+1 nie równa się1+1 ale 104 = 2003

jak również kilka innych uwag wynikających z
Obserwacji Osi Liczbowej ...

stanowiące elementy działania czasowego i przestrzennego zatytułowanego
WYMIARY W PRZESTRZENI
Wrocławskiej ENTROPII

<<<